hocphachecet

Học pha chế CET

Freelancer.

Category: Marketing

About Học pha chế

Học pha chế CET đào tạo bartender, barista hệ trung cấp chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao cho người chưa biết gì, ra trường có việc làm ngay.
Website: https://www.cet.edu.vn/dao-tao/ky-thuat-pha-che-do-uong
Địa chỉ: 145 - 147 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM
Email: info@cet.edu.vn
SĐT: 1800 6552