ktslethuy

Freelancer, Vietnam.

Contact Ktslethuy@123 for:
  • KTS Lệ Thủy

Category: Coaching

About Ktslethuy@123

"Kiến trúc sư Lệ Thủy sinh ra và lớn lên tại làng quê Phúc Thọ, Hà Nội. Nổi tiếng là làng nghề sản xuất, gia công nội thất uy tín. Thừa kế và phát huy truyền thống gia đình, KTS Lệ Thủy đã từng bước đưa thương hiệu Nội Thất Lệ Thủy ra thị trường toàn quốc.
Webiste: https://noithatlethuy.com/kien-truc-su-le-thuy
Youtobe: https://www.youtube.com/channel/UC692eVQgaY4YBw-f3nJelrA/about
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100071914602052
Fanpage:https://www.facebook.com/KTS-L%C3%AA-Th%E1%BB%A7y-106587881745030
Pinterest: https://www.pinterest.com/kientrucsulethuy/
Devian: https://www.deviantart.com/ktslethuy
"