nhuyencoach

CEO at Như Yến Coaching

Business Services, Vietnam.

Category: Coaching

About Nhu Yen

Tôi là Như Yến Coaching - Doanh nhân & Giảng Viên đào tạo các khóa học quảng cáo facebook uy tín hiệu quả cao. Với hơn 10 năm kinh nghiệm kinh doanh online marketing thực chiến, tôi chia sẻ các bài viết kiến thức chuyên sâu cho trang http://dayquangcaofb.com/
https://dayquangcaofb.com/author/nhuyencoach/
#nhuyencoach #ceonhuyen